Shop Categories

  huynhminhhuyen@gmail.com   0978.921.421
Cảm Ơn Nghịch Cảnh

Cảm Ơn Nghịch Cảnh

Trong đời, dù là người lương thiện, tốt bụng hay giàu sang thì ai cũng phải đối diện với những nghịch cảnh, những sự việc hoàn toàn trái ngược với ý muốn của mình. Nhưng đó là điều rất đỗi bình thường mà có khi sau này ngẫm nghĩ lại, chúng ta sẽ phải cảm

Read More

Đức Phật dạy: Vạn sự tùy "Duyên"

Đức Phật dạy: Vạn sự tùy “Duyên”

Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn. Có một câu nói thế này: “Những người chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang

Read More

Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra

Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra

Người xưa có câu: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Chúng ta nên học cách kiểm soát lời nói của mình bằng cách suy nghĩ hai lần trước khi nói ra điều gì đó. Sau đây sẽ là 10 điều chắc chắn ai cũng từng mắc phải, cần sửa ngay để

Read More