Shop Categories

  huynhminhhuyen@gmail.com   0978.921.421
Sự ràng buộc trong tình yêu - Blogmydaily.com

Sự ràng buộc trong tình yêu

Tình yêu, thời nào cũng thế! Về mặt tâm lý, khi hai người yêu nhau họ dễ mắc phải sai lầm: đó là căn bệnh thích kiểm soát và thích ràng buộc nhau. Có một thuật ngữ nói về hiệu ứng tâm lý này: gọi là yêu nhau theo kiểu file đính kèm (File Attachment).

Read More