Shop Categories

  huynhminhhuyen@gmail.com   0978.921.421
Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra

Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra

Người xưa có câu: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Chúng ta nên học cách kiểm soát lời nói của mình bằng cách suy nghĩ hai lần trước khi nói ra điều gì đó. Sau đây sẽ là 10 điều chắc chắn ai cũng từng mắc phải, cần sửa ngay để

Read More

18 lời Phật dạy về tình yêu đáng suy ngẫm

18 lời Phật dạy về tình yêu đáng suy ngẫm

Tình yêu đối với bất cứ ai đều là một loại cảm giác vô cùng tuyệt vời. Trích 18 lời Phật dạy về tình yêu từ kinh văn, như lời răn cho những người đang chìm đắm trong cảm xúc tình ái. 1, Nhân vốn là nhân, thế vốn là thế, bản thân thế nào

Read More